Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 năm 2014.
http://www.mediafire.com/view/906hu8...toanf1.com.pdf