Ngày 16/02/2017, Đại Diện bên Công ty cổ phần F1 Tech đã hướng dẫn cách sử dụng Phần mềm Dự toán F1 và áp dụng các văn bản QPPL mới nhất áp dụng vào công tác giảng dạy cho toàn thể các Giảng Viên ngành xây dựng của Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Buổi hội thảo có các Thầy/Cô đến từ Ban Xây dựng & Quản lý dự án và Khoa Công trình đến tham dự và cùng trao đổi chuyên môn, cách thao tác trên phần mềm để các Thầy/Cô xây dựng giáo trình hướng dẫn cho các bạn sinh viên học tập và nghiên cứu

Một vài hình ảnh của buổi hội thảo:

Name:  hang hai_HP2.jpg
Views: 508
Size:  34.4 KB

Name:  hang hai_HP.jpg
Views: 510
Size:  36.0 KB