Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2009 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng, điêzen và dầu hoả tăng 500 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S tăng 550 đồng/kg và 3,5S tăng 500 đồng/kg.

Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng không chì RON 95 là 13.000 đồng/lít, xăng RON 92 là 12.500 đồng/lít; dầu hoả là 12.000 đồng/lít; điêzen 0,05S là 10.500 đồng/lít, điezen 0,25S là 10,450 đồng/lít; madút 3S là 9.100 đồng/kg và madút 3,5S là 9.000 đồng/kg.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ang_5_nam_2009