Công bố giá VLXD quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo công văn số 46/CBLS:XD-TC ngày 28/02/2014 của Liên Sở Xây dựng Tài Chính UBND tỉnh Lào Cai. Giá các loại vật liệu chưa bao gồm thuế VAT.
http://www.mediafire.com/view/lbob62...toanf1.com.PDF