Công bố giá VLXD quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo công văn số 150/CBLS:XD-TC ngày 29/04/2014 của Liên Sở Xây dựng Tài Chính UBND tỉnh Lào Cai. Giá các loại vật liệu chưa bao gồm thuế VAT.
http://www.mediafire.com/view/idtdf3...toanf1.com.pdf