Công bố giá VLXD quý IV năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo công văn số 317/CBLS:XD-TC ngày 04/11/2014 của Liên Sở Xây dựng Tài Chính UBND tỉnh Lào Cai. Giá các loại vật liệu chưa bao gồm thuế VAT.
http://www.mediafire.com/view/kocqj1...toanf1.com.pdf