Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quý 1 năm 2015 của Sở xây dựng TP Hồ Chí Minh.
http://www.mediafire.com/view/bzh3fj...toanf1.com.pdf