Các bước cơ bản để làm thanh toán theo giai đoạn như sau:

Bước 1: mở file dự toán/dự thầu cũ

Bước 2: bấm “Quyết toán” trên thanh công cụBước 3: chọn công tác hoàn thành trong giai đoạn


Bước 4: nếu hợp đồng của anh/chị không phải là hợp đồng trọn gói, anh/chị có thể thực hiện điều chỉnh giá ở các bảng Vật liệu, Nhân công, Máy thi công giống như cách anh/chị đã làm với dự toán/dự thầu. Phần đơn giá tăng/giảm so với hợp đồng sẽ được thể hiện ở cột đơn giá bổ sung (xem bước 5)


Bước 5: bấm vào bảng “Thanh toán KL hoàn thành” để xem phần mềm kết xuất theo đúng phụ lục 03.a Thông tư 08/2016/TT-BXDBước 6: thanh toán giai đoạn tiếp theoBước 7: thanh toán khối lượng phát sinh đã có trong hợp đồng. Anh/chị thêm công tác phát sinh bằng thao tác như trong bước 3. Để báo cho phần mềm biết đây là công tác phát sinh, anh/chị bấm chuột phải vào công tác đó và chọn “Công tác phát sinh”


Bước 8: thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng. Anh/chị thực hiện tra mã giống như khi bóc khối lượng khi làm dự toán/dự thầu
Bước 9: bấm vào bảng “Thanh toán KL phát sinh” để xem phần mềm kết xuất theo đúng phụ lục 04 Thông tư 08/2016/TT-BXD