Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2009 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 700 đồng/lít, điêzen tăng 600 đồng/lít, dầu hoả tăng 650 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S và 3,5S tăng 500 đồng/kg.

Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng không chì RON 95 là 14.700 đồng/lít, xăng không chì RON 92 là 14.200 đồng/lít; điêzen 0,05S là 12.100 đồng/lít, điezen 0,25S là 12.050 đồng/lít; dầu hoả là 13.650 đồng/lít; madút 3S là 10.600 đồng/kg và madút 3,5S là 10.500 đồng/kg.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ang_7_nam_2009