Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2009 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 500 đồng/lít; dầu hoả giảm 500 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S và 3,5S tăng 1.000 đồng/kg.

Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng không chì RON 95 là 15.200 đồng/lít, xăng không chì RON 92 là 14.700 đồng/lít; dầu hoả là 13.150 đồng/lít; madút 3S là 11.600 đồng/kg và madút 3,5S là 11.500 đồng/kg.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ang_8_nam_2009