Công bố liên ngành về giá vật liệu xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng thực hiện từ ngày 01/10/2014 theo công bố số 1654/CB-LN/TC-XD ngày 27/10/2015 của Liên ngành Tài chính Xây dựng tỉnh Phú Thọ.
http://www.mediafire.com/view/ry6w2w...toanf1.com.pdf