Công bố liên ngành về giá vật liệu xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng thực hiện từ ngày 01/11/2014 theo công bố số 1902/CB-LN/TC-XD ngày 28/11/2015 của Liên ngành Tài chính Xây dựng tỉnh Phú Thọ.
http://www.mediafire.com/view/mh5g6w...toanf1.com.pdf