Công văn Số: 1339/SXD-QLXD ngày 20 tháng 06 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Phước về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 trên địa bàn Tỉnh Bình Phước.
Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp trong vòng bán kính 5km kể từ trung tâm Thị Trấn, Thị Xã.
https://drive.google.com/open?id=0B7...mg0ek9mMnl0c0U