Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá xăng dầu từ 21 giờ 00 ngày 05.5.2015 tại văn bản:
http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...05-5-2015.html