Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2009 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng và điezel tăng 1.000 đồng/lít; dầu hoả tăng 850 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S và 3,5S tăng 300 đồng/kg.

Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng không chì RON 95 là 16.200 đồng/lít, xăng không chì RON 92 là 15.700 đồng/lít; điezel 0,05S là 13.100 đồng/lít; điezel 0,25S là 13,050 đồng/lít; dầu hoả là 14.000 đồng/lít; madút 3S là 11.900 đồng/kg và madút 3,5S là 11.800 đồng/kg.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ang_8_nam_2009