Công văn Số: 05/CBGVLXD-SXD ngày 04 tháng 07 năm 2017 của Sở Xây Dựng Lạng Sơn về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Bảng giá vật liệu kèm theo công bố này là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp đến trung tâm huyện, thành phố.
https://drive.google.com/open?id=0B7...DdPN2M5TDBrSGM