Thời gian qua Bộ Xây dựng đã ban hành các bộ định mức xây dựng công trình mới gồm các quyết định:

Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng: hiệu lực áp dụng từ 01/2/2017

Quyết định 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung): hiệu lực áp dụng từ 01/5/2017

Quyết định 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung): hiệu lực áp dụng từ 01/5/2017

Với định mức khảo sát, một vài địa phương đã kịp thời ban hành đơn giá mới (VD: Phú Yên, Quảng Ngãi…)

Với các địa phương chưa kịp ban hành bộ đơn giá tương ứng với các bộ định mức mới khi có hiệu lực áp dụng thì sẽ làm thế nào?

Phần mềm Dự toán F1 từ lâu đã có 1 tiện ích phục vụ cho việc này, với mục đích: áp dụng định mức mới cho bộ đơn giá hiện hành.

Đó chính là nút “Tra lại giá VL,NC,M” trên thanh công cụ.

Cách áp dụng như sau:

B1: Chọn bộ định mức trong danh sáchB2: chọn định mức cần sử dụng trong danh sách: nhấp chọn “đơn giá” rồi đánh dấu chọn vào danh sách các quyết định hiện ra


Lưu ý:

Khi chọn đồng thời cả quyết định cũ và mới: phần mềm sẽ tra mã mới nhất (nếu mã đó có ở nhiều quyết định), nếu không tìm được mã ở quyết định mới nhất sẽ tìm lùi lại về các quyết định cũ hơn đến khi tìm thấy mã.
Khi chỉ chọn quyết định mới: phần mềm chỉ tra các mã tìm thấy trong quyết định mới nhất đã chọn.

B3: Tra mã hiệu cần sử dụng


B4: Chọn sang đơn giá địa phương cần sử dụng: trong ví dụ này sử dụng đơn giá Hà Nội


B5: Tra lại giá VL,NC,M


B6: Phần mềm sẽ tìm giá vật liệu, giá nhân công và giá máy ở đơn giá hiện hành của Hà Nội để cho vào mã hiệu định mức mới


B7: Tính đơn giá cho công tác: đến bước 7, giá VL,NC,M đã được lắp nhưng đơn giá cho công tác (AL.16111) chưa được tính toán, để xác nhận việc tính toán thì cần nhất nút “Tính đơn giá từ định mức”


*** Như vậy, từ mã hiệu định mức không có giá, sau 3 lần nhấp chuột (chọn tỉnh cần sử dụng->Lắp giá VL,NC,M->Tính đơn giá từ định mức) đã trở thành mã hiệu có đầy đủ đơn giá như công tác thông thường, các bảng tiếp theo thao tác bình thường như các mã hiệu đơn giá gốc.