Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2009 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng và dầu hỏa giảm 500 đồng/lít; điezel giảm 300 đồng/lít.

Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng không chì RON 95 là 15.700 đồng/lít, xăng không chì RON 92 là 15.200 đồng/lít; điezel 0,05S là 12.800 đồng/lít; điezel 0,25S là 12,750 đồng/lít và dầu hoả là 13.500 đồng/lít.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ng_10_nam_2009