Công văn Số: 844/CBLS-XD-TC ngày 26 tháng 06 năm 2017 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Lâm Đồng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Giá vật liệu trong bảng công bố giá được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh, là giá trung bình trong thời điểm khảo sát tại trung tâm huyện thị.
Bảng giá vật liệu là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, để các tổ chức, cá nhân tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển, bốc xếp đến trung tâm huyện, thành phố.

https://drive.google.com/open?id=0B7...0pSM1JMTDFxSVU