Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2009 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 300 đồng/lít; điezel tăng 500 đồng/lít; dầu hoả tăng 700 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S và 3,5S tăng 300 đồng/kg.

Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng không chì RON 95 là 16.000 đồng/lít, xăng không chì RON 92 là 15.500 đồng/lít; điezel 0,05S là 13.300 đồng/lít; điezel 0,25S là 13.250 đồng/lít; dầu hoả là 14.200 đồng/lít; madút 3S là 12.200 đồng/kg và madút 3,5S là 12.100 đồng/kg.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ng_10_nam_2009