Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán lẻ các loại xăng tăng 800 đồng/lít; điezel tăng 1.000 đồng/lít; dầu hoả tăng 1.000 đồng/lít; giá bán buôn madút 3S tăng 600 đồng/kg và 3,5S tăng 500 đồng/kg.

Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng không chì RON 95 là 16.800 đồng/lít, xăng không chì RON 92 là 16.300 đồng/lít; điezel 0,05S là 14.300 đồng/lít; điezel 0,25S là 14.250 đồng/lít; dầu hoả là 15.200 đồng/lít; madút 3S là 12.800 đồng/kg và madút 3,5S là 12.600 đồng/kg.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...ng_11_nam_2009