Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009 – Hôm nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu; theo đó, giá bán lẻ các loại xăng giảm 350 đồng/lít; điezel tăng 300 đồng/lít.

Cụ thể, với mức điều chỉnh lần này, giá vùng 1 các mặt hàng như sau: Xăng không chì RON 95 là 16.450 đồng/lít, xăng không chì RON 92 là 15.950 đồng/lít; điezel 0,05S là 14.600 đồng/lít và điezel 0,25S là 14.550 đồng/lít.

http://www.petrolimex.com.vn/Desktop...u_dai_dot_2_ch