Qua thời gian, Dự toán F1 đã luôn mở rộng dần tính năng phiên bản miễn phí để giúp những người mới tìm hiểu về dự toán được trải nghiệm đầy đủ hơn.

Name:  than thien_hieu qua1.png
Views: 1219
Size:  189.2 KB

Ban đầu chỉ có bản F1 trial sử dụng 30 công tác, 1 hạng mục, không xuất Excel với mục đích cho người dùng chạy thử phần mềm

Sau đó, F1 trial cải tiến cho phép mở file đã được lập bằng khóa cứng bản quyền với nhiều công tác, nhiều hạng mục: cho phép xem, chỉnh sửa thoải mái trong phạm vi những mã hiệu công việc đang có như thay sang mã hiệu công việc khác, thay đổi khối lượng, sửa định mức, đơn giá, sửa giá vật liệu, tính lại lương nhân công, tính lại bù giá ca máy, in trực tiếp trên phần mềm.

Lần cải tiến thứ 3 có thêm bản F1 online cho phép sử dụng Full tính năng như với khóa cứng bản quyền trong 30 ngày

Lần cải tiến thứ 4 F1 trial được tăng số lượng mã hiệu công tác lên 60 mã khi dùng offline

Lần cải tiến thứ 5 nâng thời hạn bản F1 Online lên 90 ngày với tính năng như với khóa cứng bản quyền

Lần cải tiến thứ 6 F1 trial được tăng số lượng mã hiệu công tác lên 100 mã khi dùng offline

Hy vọng, những cải tiến liên tục với tinh thần thiện chí và chân thành mang đến cho khách hàng trải nghiệm trước sản phẩm đầy đủ tính năng để hiểu thật rõ về giá trị thực sự của Phần mềm Dự toán f1 trước khi quyết định trang bị cho mình sản phẩm bản quyền chính thức!