Công văn Số: 05/CBLS-XD-TC ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 từ ngày 01/06/2017 đến ngày 30/06/2017 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác.
Giá bán trên phương tiện bên mua và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
https://drive.google.com/open?id=0B7...zUtZm55UmxaQW8