- Bỏ đầu thành 1 loài hoa

- Cắt đuôi thành 1 loài động vật

- Bỏ dấu thì biến thành 1 loại vũ khí