Hướng dẫn 526/SXD-QLHĐXD ngày 07/11/2011 về việc lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 trên địa bàn tỉnh Gia Lai:

http://www.mediafire.com/view/s707ut...toanf1.com.pdf