QUYẾT ĐỊNH số 30
BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
http://www.mediafire.com/view/sckodx...BND_152207.doc