Ngày 28/6/2016 Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên đã ra Văn bản số 284/SXD-KTXD&VLXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Chi phí lương thợ điều khiển tính trong giá ca máy lấy theo bảng lương ngày công tại các phụ lục kèm theo hướng dẫn này

Văn bản có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/5/2016

Name: 284.2016_Tinh luong nhan cong_dutoanf1.com_001.jpg
Views: 2802
Size: 58.2 KB
Name: 284.2016_Tinh luong nhan cong_dutoanf1.com_002.jpg
Views: 2634
Size: 61.9 KB
Name: 284.2016_Tinh luong nhan cong_dutoanf1.com_003.jpg
Views: 2622
Size: 45.2 KB
Name: 284.2016_Tinh luong nhan cong_dutoanf1.com_004.jpg
Views: 2610
Size: 32.8 KB
Name: 284.2016_Tinh luong nhan cong_dutoanf1.com_005.jpg
Views: 2610
Size: 38.9 KB
Name: 284.2016_Tinh luong nhan cong_dutoanf1.com_006.jpg
Views: 2602
Size: 59.0 KB