Công văn Số: 3046/TB-STC-SXD ngày 28 tháng 07 năm 2017 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2017 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre.
Danh mục đơn giá công bố giúp các Chủ đầu tư tham khảo áp dụng để tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng công trình.
Thuế suất VAT của từng loại vật liệu, các đơn vị thực hiện theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

https://drive.google.com/open?id=0B7...zJBVUloZ2VOamM

http://www.mediafire.com/file/3ycl7n...toanf1.com.pdf