Công văn Số: 02/2017/CBGVL-LS ngày 15 tháng 08 năm 2017 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính Gia Lai về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai áp dụng từ ngày 15/08/2017. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp tại trung tâm Thành phố Pleiku, các huyện và thị xã.

https://drive.google.com/open?id=0B7...3ZXRTJNMEtGNGM