Công văn Số: 07B/SXD-KTVL ngày 02 tháng 08 năm 2017 của Sở Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng bán lẻ tại cửa hàng thuộc địa bàn TP.Sóc Trăng tháng 7 năm 2017.
Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và là giá bình quân bán ra tại các cửa hàng của trung tâm thành phố Sóc Trăng, các nhà cung cấp trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình.
Giá vật liệu là một trong những giá để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

https://drive.google.com/open?id=0B7...i1rLW1YVHJPdk0