Lễ Quốc Khánh 2/9/2017 năm nay vào thứ 7, Công ty sẽ làm bù để mọi người được nghỉ trọn vẹn 3 ngày liên tiếp

Name:  LichNghi.png
Views: 489
Size:  31.6 KB

Cụ thể:

- Làm chiều thứ 7 ngày 26/8/2017 để bù vào buổi sáng thứ 7 ngày 2/9/2017 (do Công ty vẫn làm sáng thứ 7 hàng tuần)

- Tổng thời gian nghỉ là 3 ngày: từ thứ 7 ngày 2/9/2017 đến hết thứ 2 ngày 4/9/2017

Chúc mọi người có kỳ nghỉ vui vẻ, an toàn, hạnh phúc!