Công văn Số: 2761/SXD-KT&VLXD ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Giá vật liệu trong bảng công bố giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, là giá trung bình đến chân công trình tại thời điểm công bố.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại trung tâm huyện, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết.

https://drive.google.com/open?id=0B7...ERmOE5LV0FrSmc