Công văn Số: 1319/CBGVLXD-SXD ngày 30 tháng 08 năm 2017 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sơn La về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 8 năm 2017 trên địa bàn Tỉnh Sơn La.
Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố này được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Sơn La, là giá khảo sát trong phạm vi đô thị các huyện, thành phố tại thời điểm công bố, một số giá vật liệu công bố theo địa chỉ nơi sản xuất, nhà cung cấp.
Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp.
Giá được áp dụng từ ngày 01/08/2017
https://drive.google.com/open?id=0B7...U1XYkVlU0lkNGM