Công văn số: 08/2017/CBLS-XD-TC ngày 07 tháng 09 năm 2017 của sở Xây Dựng tỉnh Bắc Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây dựng khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh tại thời điểm tháng 8 năm 2017.
Giá vật liệu xây dựng trong công bố này chưa bao gồm thuế VAT.

https://drive.google.com/open?id=0B7...UV1NzVZMF9XR28