Ngày 12/9/2017, đại diện Công ty cổ phần F1 Tech đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc tài trợ Phần mềm Dự toán F1 bản quyền cho các Thầy/Cô và các bạn sinh viên Bộ môn Công nghệ và Quản lý Xây dựng

Ngay trong buổi ký kết biên bản ghi nhớ, đại diện Công ty cũng giới thiệu tổng quan về việc lập dự toán và ứng dụng các công việc đó vào trong Phần mềm Dự toán F1 để tăng hiệu quả làm việc, tăng tính chính xác về số liệu và giảm thời gian tìm hiểu các văn bản QPPL mới trong ngành xây dựng vì phần lớn đã được tích hợp sẵn, đầy đủ trong Dự toán F1.

Ngoài các Thầy/Cô và các bạn học sinh trong Bộ môn tham dự đầy đủ, còn có các Thầy/Cô và các bạn sinh viên của các bộ môn khác đến tham dự để hiểu thêm về ứng dụng công việc dự toán trong phần mềm thực tế.

Một vài hình ảnh của buổi hướng dẫn:

Name:  20170912_090745 - Copy.jpg
Views: 407
Size:  88.3 KB

Name:  20170912_091333 - Copy.jpg
Views: 390
Size:  89.4 KB

Name:  20170912_091312 - Copy.jpg
Views: 391
Size:  82.3 KB