Công văn Số: 996/CBGVLXD/XD-TC ngày 30 tháng 08 năm 2017 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đang lưu thông trên thị trường Tỉnh Điện Biên thời điểm tháng 8 năm 2017.
Mức giá VLXD lưu thông tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố là tối đa đến công trình đối với những công trình được đầu tư xây dựng ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố thời điểm tháng 8 năm 2017.
Giá đã bao gồm thuế VAT.
https://drive.google.com/open?id=0B7...jlRbXl4d1R6Z2s