Công văn 102_SXD_KT&VLXD ngày 08/02/2014 của Sở Xây dựng UBND tỉnh Bắc Giang hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
http://www.mediafire.com/view/bb8t8h...toanf1.com.pdf