Quyết định số 964/QĐ-BXD ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình.; Tải văn bản: http://www.moc.gov.vn/c/document_lib...703&name=69101