Công bố giá VLXD quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo công văn số 48/CBLS:XD-TC ngày 13/02/2015 của Liên Sở Xây dựng Tài Chính UBND tỉnh Lào Cai. Giá các loại vật liệu chưa bao gồm thuế VAT.
http://www.mediafire.com/view/z7tibj...toanf1.com.pdf