Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng từ 20 giờ 00 ngày 20.5.2015; Tải văn bản: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...20-5-2015.html