Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá dầu từ 0 giờ 00 ngày 21.5.2015; Tải văn bản: http://www.petrolimex.com.vn/nd/thon...21-5-2015.html