Công văn Số: 815/CBGVLXD-LS ngày 10 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 3 năm 2015.
Bảng giá vật liệu xây dựng kèm theo công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
http://www.mediafire.com/view/jussb7...toanf1.com.pdf