Công văn Số: 1080/CBGVLXD-LS ngày 07 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 4 năm 2015.
Bảng giá vật liệu xây dựng kèm theo công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
http://www.mediafire.com/view/l5lveo...toanf1.com.pdf