Công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 5 năm 2015 kèm theo văn bản số 05/2015/CBGVTXD-LS ngày 01 tháng 06 năm 2015 của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bắc Giang.
http://www.mediafire.com/view/eaxjzd...toanf1.com.pdf