Công bố giá Vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tại trung tâm các huyện thị xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thời điểm quý 2 năm 2015 theo công văn số 2888/SXD-CBG ngày 23/04/2015 của Liên Sở Xây dựng Tài chính UBND tỉnh Bắc Kạn.
http://www.mediafire.com/view/con9cl...toanf1.com.pdf