Công văn số: 164/CBLS/XD-TC ngày 18 tháng 09 năm 2017 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 9 năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Giá chưa bao gồm thuế VAT.
Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn xác định cự ly chi phí vận chuyển từ nơi sản xuất đến chân công trình đối với các loại vật liệu được nêu trong công bố giá đảm bảo hiệu quả kinh tế nhất.
https://drive.google.com/open?id=170...BfiW3UsYqnYpco