Công văn Số: 09/LSTC-XD ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2017 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau.

Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Mức giá công bố được xác định trên cơ sở bảng báo giá của một số doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng nhằm phục vụ cho việc tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
https://drive.google.com/open?id=1Oz...w84bt7xkM5vOSp