Ngày 04/11/2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chính thức tăng giá xăng dầu cụ thể mức giá mới như sau:


Name:  gia xang dau 4.11.17_1.jpg
Views: 226
Size:  62.3 KB

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 04 tháng 11 năm 2017 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới.

Name:  gia xang dau 4.11.17_2.jpg
Views: 227
Size:  49.7 KB