Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2013 theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP:

http://www.mediafire.com/view/u723ks...nh_du_toan.pdf